سقوط ناگهانی قیمت محصولات سایپا / ساینا و اطلس ارزان شد + جدول

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030121049380589568/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF