سومین جهش تورمی سال

 


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65880112/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84

دومین رشد قیمت در فروردین رقم خورد. قیمت خودرو از آبان پارسال تا آبان امسال هم (تورم نقطه ای) رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرد.

تورم خودرو در آبان، سومین جهش تورمی سال را ثبت کرد. بررسی روند تغییرات تورم خودرو از ابتدای امسال حاکی از آن است که قیمت خودرو در اردیبهشت بیشتری جهش را داشته است.