سکته بازار خودرو در روز استیضاح

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020202288241637376/%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD