شاسی بلندها هم بایگانی شد / خیز مجلس برای دور تازه فشار به وزرای دولتاختلافات بین قوه مقننه و قوه مجریه اوج گرفته و به نظر می رسد قرار نیست با استیضاح یک وزیر به پایان برسد. – ماجرای خودرو گیت یا همان اعطای خودروهای شاسی بلند و رانتی به برخی نمایندگان بحث داغ این روزهای محافل رسانه ای و سیاسی است و گویا فعلا نقطه پای، برای آن نیست، چه …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020239780768030720/%C2%AB%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%C2%AB%D8%AE%DB%8C%D8%B2%C2%BB-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87