شاسی بلند لاکچری فوق نجومی شد!قیمت خودروهای ل،وس در بازار گران شد. نوشته شاسی بلند لاکچری فوق نجومی شد! اولین بار در تیتر یک اقتصاد. پدیدار شد. قیمت خودروهای ل،وس در بازار گران شد. –
منبع خبر: تیتر یک اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020610894567184384/%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%21