شاهکار ناتمام وزارت صمت؛ کشف اختلال جدید سایت فروش خودرو esalecar + عکس

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011236118393036800/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA%D8%9B-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88