شاهین دنده ای گران تر شد + جدول قیمت

منبع خبر: اقتصاد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030146733361707008/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA