شاهین صفر ارزان تر از دست دوم شد! + جدول

منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030210365013223424/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%21-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84