شدت مصرف سوخت خودروها، متهم ردیف اول آلودگی هوا

منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66874684/%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7