شرایط ایران خودرو برای ثبت نامی های سورن پلاس و پژوپارس

منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030115093227458560/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%88