شرایط بازگشایی دوباره سامانه یکپارچه فروش خودرو | بازگشایی

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازسلام نو به نقل از فرارو ، آماده می کنند.

اصل ماجرا به این برمی گردد که به خاطر تکمیل نشدن ظرفیت فروش ی،ری از خودروسازها در سال 1402، آن هایی که ظرف دو دوره قبلی موعد تحویشان به سال 1403 موکول شده، در این مرحله امکان ویرایش محصولشان را خواهند داشت.

در این اطلاعیه نوشته شده: با توجه به اجرای مرحله اول تخصیص خودرو از محل ظرفیت های خالی موجود برخی شرکت های خودروساز و نظر به عدم استقبال و تکمیل نشدن ظرفیت های موجود، در راستای اجرای تصمیمات کارگروه خودروی شورای رقابت و با هدف تسهیل شرایط برای متقاضی، که در سامانه ثبت نام نموده و دارای پروفایل کاربری می باشند، ظرفیت های خالی موجود خودروسازان مجددا با شرایط جدید و از طریق سامانه یکپارچه عرضه خواهد شد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020602048187283456/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بازگشایی سامانه یکپارچه فروش خودرو در هفته اول شهریور امسال با عرضه 9 محصول از دو شرکت مونتاژکار همراه شده است.

این خبری است که به شکل غیرمنتظره تحت ،وان اطلاعیه شماره پنج روی ،وجی سامانه یکپارچه فروش خودرو دیده می شود.

بازگشایی سامانه یکپارچه فروش خودرو سامانه یکپارچه فروش خودرو از روز دوشنبه 20 شهریور دردسترس متقاضیان قرار می گیرد.

از ما نشنیده بگیرید، اما ی،ری از مدل هایی که اسمشان در سامانه یکپارچه به چشم می خورد، در بازار آزاد قیمت کمتری دارند.