شرایط جدید خریداران خودرو اعلام شد | در ثبت نام خودرو امکان

البته وجه بلوکه شده در حساب متقاضی، که حایز شرایط ثبت نام در این بخشنامه نبوده بعد از اجرای طرح از مسدودی خارج خواهد شد.

* درطرحهای قانون حمایت از خانواده و جو، جمعیت جهت کلیه محصولات ابتدا پیش ثبت نام انجام میپذیرد و پس از شناسایی مادران حائز شرایط امکان ثبت نام نهایی و واریز وجه میسر خواهد شد.

در ثبت نام خودرو امکان ثبت نام برای متقاضیان دارای پلاک فعال انتظامی (نصب بر روی خودرو) میسر نمی باشد.

نکات اختصاصی در خصوص طرح قانون حمایت از خانواده و جو، جمعیت:* در راستای ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جو، جمعیت مصوبه مجلس شورای اسلامی به تاریخ 19/08/1400 امکان ثبت نام یکدستگاه برای مادر، که فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاریخ مذکور متولد شده اند فراهم شده است.

، در جدیدترین شرایط ،ید خودرو در بورس کالا تنها افرادی می توانند در فروش خودرو توسط خودروسازان شرکت کنند که وجه خودرو در حساب هایشان موجود است و مبلغ خودرو از طریق بانک مسدود می شود.

* در طرحهای قانون حمایت از خانواده و جو، جمعیت محدودیت پلاک فعال، حداقل سن 18 سال، دارا بودن گواهینامه رانندگی، عدم ،ید 48 ماه گذشته برای مادران حائز شرایط لحاظ نخواهد شد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66526682/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

– در ثبت نام خودرو امکان ثبت نام برای متقاضیان دارای پلاک فعال انتظامی (نصب بر روی خودرو) میسر نمی باشد.