شرط افزایش تعداد واردکنندگان خودروفرایند بررسی صلاحیت شرکت ها برای واردات خودرو ادامه دارد و در به روی ،ی بسته نشده است. – فردای اقتصاد: سخنگوی و، صمت با اشاره به انتخاب 7شرکت از میان 350درخواست برای واردات خودرو گفت: شرکت های دیگر نیز به محض اینکه ا،امات آیین نامه ای را پشت سر بگذارند، خواهند توانست مجوز واردات را دریافت کنند. امید قالیباف در یک مصاحبه رادیویی در رابطه با اصلاح آیین نامه واردات خودرو، گفت: بیش از 350درخواست برای واردات به دفتر صنایع خودرویی و، صمت رسیده بود، ولی آیین نامه ا،اماتی داشت که باید از سوی این شرکت ها محقق می شد. قالیباف افزود: در بررسی های اولیه 24 شرکت ا،امات را پشت سر گذاشتند و برای خودروهای زیر 10هزار یورو 10شرکت اعلام آمادگی ،د که از این میزان 7شرکت به صورت مکتوب به سازمان توسعه تجارت معرفی شدند تا ثبت سفارش را انجام دهند. وی با بیان اینکه فرایند بررسی صلاحیت شرکت ها ادامه دارد و در به روی ،ی بسته نشده است، ادامه داد: به محض اینکه شرکت ها ا،امات آیین نامه ای را پشت سر بگذارند، خواهند توانست مجوز واردات را دریافت کنند. به گفته قالیباف، اگر شرکتی خود را دارای صلاحیت برای واردات می داند، اما نامش در فهرست اولیه وجود ندارد، نباید نگران باشد چون فرایند بررسی ها همچنان ادامه خواهد داشت.
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65436776/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88