شش خودرویی که در بازار ارزان شدند|کاهش قیمت یا فروکش کردن هیجان بازار؟

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020147789880827904/%D8%B4%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%26%23124%3B%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4