شورای رقابت: تکذیب افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت کارخانه ای خودرو

اصلا بحث 70 درصد مطرح نیست؛ البته اعداد باید از سوی سازمان حمایت اعلام شود، اما برخی خودروها یک درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

– مدیر روابط عمومی شورای رقابت در مورد اینکه مطرح شده است قیمت کارخانه ای خودروها بین 30 تا 70 درصد افزایش خواهد داشت، توضیح داد: این اعداد صحت ندارد و آن را تکذیب می کنم.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت از تصویب قیمت کارخانه ای خودروهای غیر مونتاژی خبر داد.

باید به این نکته توجه شود که شورای رقابت اجازه قیمت گذاری ندارد و قیمت هایی که برای محصولات داخلی یا همان خودروهای غیرمونتاژی تصویب شده را به و، صمت ابلاغ می کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020103667509362688/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%3A-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

مدیر روابط عمومی شورای رقابت در مورد اینکه مطرح شده است قیمت کارخانه ای خودروها بین 30 تا 70 درصد افزایش خواهد داشت، توضیح داد: این اعداد صحت ندارد و آن را تکذیب می کنم.

  وی ادامه داد: بر این اساس نامه نگاری های لازم برای ابلاغ به و، صمت انجام شده و امشب به این و، خانه ابلاغ خواهد شد.

  سپهر دادجوی توکلی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه امروز شورای رقابت و تصمیم گیری در مورد قیمت کارخانه ای خودروها اظهار کرد: امروز در کارگروه خودروی شورای رقابت پیشنهادات سازمان حمایت، کارشناسان خودرو و دانشگاهیان درمورد قیمت کارخانه ای خودروها مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.