شورای رقابت مسئول اعلام قیمت خودرو است/ عدم ارسال مصوبه به صمت

منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020139780330698752/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87