شورای رقابت پاسخ داد: چرا خودرو گران شد? | ملاک محاسبه قیمت،

ملاک مح،ه قیمت، ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها است که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مح،ه شده است.

کمااینکه بررسی ها نشان می دهد سطح تقاضای واقعی خودرو در کشور بالاتر از کل ظرفیت تولید خودرو اعم از تولید داخل و مونتاژ است.

در چنین شرایطی و برای جلوگیری از جهش زیاد قیمت و تضییع حقوق مصرف کنندگان واقعی، بالاجبار باید سیاست وضع سقف قیمت اتخاذ گردد.

از سوی دیگر، با قانون جو، جمعیت که 50 درصد خودروها را به متقاضیان خاص اختصاص داده و از دسترس عموم متقاضیان خارج نموده، شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر شده است.

البته ضرورت دارد که تا حد امکان از سوءاستفاده واسطه گران در این شرایط جلوگیری شود که این کار از دو طریق انجام می شود: اول اینکه واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام شده آن، مقداری از سود انتظاری ،ید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطه گران را می کاهد؛ دوم اینکه وضع شرایطی برای متقاضیان که اطمینان نسبی در


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020110062693541888/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%3A-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%3F

– الف- در سمت تقاضا: شرایط تورمی کشور باعث شده مردم جهت حفظ ارزش دارایی های خود، تمایل زیادی به تبدیل وجوه نقد خود به کالاهای بادوام از جمله خودرو داشته باشند که این موضوع ورود واسطه گران به این بازار و افزایش بیشتر شکاف عرضه و تقاضا و برهم زدن نظم تقاضای مصرفی خودرو را در پی داشته است.