شوک بزرگ به بازار خودرو/ ایران خودرو محصولاتش را گران می کند

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020318348649359360/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86