شوک به بازار خودرو/ قیمت خودرو سه نرخی می شودادامه وضعیت فروش و عرضه خودرو به حالت فعلی به نفع هیچ یک از گروه های ذی نفع نبوده و تنها سوداگران از آن سود می برند. – دو نرخی بودن قیمت خودرو به واسطه قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر یکی از عوامل آشفتگی بازار معرفی می شود؛ این در شرایطی است که در آینده نزدیک باید در انتظار نرخ سومی هم در بازار باشیم. به ،وان نمونه برای یک خودروی خاص یک قیمت در حاشیه بازار تعیین می شود، یک قیمت در کارخانه به صورت دستوری (که دریافت کنندگان آن متقاضیان طرح جو، و دارندگان فرسوده ها هستند) مصوب می شود و یک قیمت دیگر در بورس کالا کشف می شود. اختصاص 50 درصد از عرضه محصول در هر طرح فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و 10درصد برای خودروهای فرسوده، رانت قرعه کشی خودرو را به سمت اقشار خاصی سنگین کرده است. به نظر می رسد این دست از دخالت های ،تی در بازار خودرو بیش از آنکه دردی از این بازار دوا کند، مشکلی به مشکلات آن اضافه کرده است و در این میان ث،ه به ث،ه به میزان زیان خودروسازان اضافه می شود. برای حل این دست از مشکلات، چاره ای جز بازگشت به سازوکار بازار وجود ندارد. با توجه به موانعی که در این راه وجود دارد می توان دو راهکار عمده را مطرح کرد.
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65623027/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF