شوک جدید به بازار سمند با جهش قیمت سورن پلاس

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030226278270849024/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3