شگفتانه دولت امشب واریز می شود |سهمیه بنزین اردیبهشت واریز می شود| قیمت بنزین گران شد؟

منبع خبر: رصد ورزشی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020233403013361664/%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%26%23124%3B%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2