صعود یا سقوط؛ قیمت خودرو به کدام سمت می رود؟ + فیلم (2 آبان 1402)

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020802197966393344/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%D8%9B-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%9F