ضرب الاجل فوری به ایران خودرو و سایپا تا 15 بهمن ماها افزایش تولید خودرو و فاصله گرفتن از بحران ها، سازمان حمایت، خودروسازان را مکلف کرد حدا،ر تا 15 بهمن تمام معوقات خود بابت فروش خودرو در سال جاری و پیش از آن را تحویل دهند. – با افزایش تولید خودرو و فاصله گرفتن از بحران ها، سازمان حمایت، خودروسازان را مکلف کرد حدا،ر تا …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66534895/%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86