عدم تناسب عرضه و تقاضا، خودرو را گران کرد

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدجواد حسینی کیا، با انتقاد از گر، افسارگسیخته خودرو در بازار، گفت: در حال حاضر حجم نقدینگی در جامعه بالا است که متاسفانه بخشی از آن روانه بازار خودرو شده؛ زم،که که سرمایه‌های مردم به سمت اشتغال و تولید هدایت نشود، ایجاد نابسام،‌های این‌چنینی دور از انتظار نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اثر افزایش نرخ ارز، ادامه داد: با رشد نرخ ارز، قیمت خودرو را براساس آن مح،ه ،د و این موضوع موجب گر، بی حد و حساب این کالا در بازار شد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66079125/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: ،ت باید با ایجاد بازارهای مطمئن، انگیزه مردم برای ورود به بازار دلالی خودرو را کاهش دهد تا تقاضای کاذب از این حوزه حذف شود.

وی عدم تن، عرضه و تقاضای خودرو را یکی دیگر از دلایل افزایش بی ضابطه قیمت خودرو دانست و اضافه کرد: این ناترازی موجب گر، در بازار خودرو شده است، امیدواریم با واردات خودرو که وزیر صمت وعده آن را داده است و افزایش تیراژ تولید، عرضه در بازار افزایش یابد در نتیجه قیمت‌ها منطقی شود.