عرضه خودرو به زودی بهبود می یابد/ تاکید بر افزایش عرضه در بورس

منبع خبر: یکتا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66105125/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%2F-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4