عرضه در بورس بهترین راهکار برای جبران خسارت خودروسازان

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: هم اکنون به دلیل قیمت گذاری دستوری، خودروسازان ۱۲۰ هزار میلیارد زیان ،د که متاسفانه این زیان همچنان ادامه دارد؛ بنابراین تنها راهی که برای جبران این زیان، باید قیمت گذاری دستوری حذف و خودروسازی ما خصوصی شود.

نجفی منش اضافه کرد: در بورس کالا، قیمت واقعی و منصفانه خودرو مشخص می‌شود ضمن اینکه ،یدار نیز به قیمت واقعی، خودرو می‌،د؛ چندی پیش که برای نخستین ن بار، پژه ۲۰۷ در بورس کالا عرضه شد، این خودرو ۵۰ میلیون کمتر از قیمت بازار به فروش رفت که نشان می‌دهد اگر این روند ادامه داشته باشد به مرور زمان قیمت خودرو در بازار به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود.

وی با بیان اینکه باید برای متعادل شدن قیمت ها، عرضه خودرو هم افزایش یابد، گفت: با افزایش عرضه، قیمت خودرو کاهش می‌یابد و صف‌های چند میلیونی قرعه کشی هم جمع می‌شود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65919424/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86

نجفی منش افزود: بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر بنگاهی به دلیل دخالت ،ت بابت قیمت گذاری، زیان کند، ،ت موظف است این زیان را پرداخت کند، بنابراین باید ،ت در بخشی از بودجه، زیان خودروسازان را لحاظ کند و دست از قیمت گذاری دستوری بردارد.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا موجب کاهش صف‌های قرعه کشی شد، گفت: اکنون تنها راهی که خودروسازان برای فروش با قیمت منطقی دارند، عرضه خودرو در بورس است؛ این روش که تاکنون با موفقیت اجرا شده، باعث فروش خودرو به قیمت واقعی شده و تولید کننده و مصرف کننده را راضی کرد.

به گزارش بازار، محمدرضا نجفی منش، افزود: در دنیا، خودروسازان که خود تولیدکننده هستند، قیمت کالا را تعیین می‌کنند، حال اگر قیمت بالایی تعیین کنند ،یدار نخواهند داشت و اگر قیمت را کمتر تعیین کنند ضرر خواهند کرد، در نتیجه خود می‌دانند برای فروش کالا باید یک قیمت منطقی ارائه دهند، اما در ایران این رویه اجرا نمی‌شود، زیرا ،ت در کار خودروسازان دخالت می‌کند.