عرضه شمش بلوم با 57 درصد کاهش معامله شد

منبع خبر: آهن نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011205724444067840/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF