عرضه چند صد هزار خودرو در هفته آینده

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66920280/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87