عرضه 12 مدل جدید رنو به زودی | شرکت خودروسازی رنو چشم انداز

5 میلیارد یورو (2.

لوکا دی میو، مدیر اجرایی این شرکت اعلام کرد که گروه رنو چشم انداز مالی سال خود را به لطف تلاش های مستمر برای کاهش هزینه ها و محصولات بی سابقه افزایش می دهد.

این خودروساز فرانسوی پس از چندین سال تغییر ساختار گسترده و تغییر موقعیت راهبردی برای بازگرداندن حاشیه های خود ،وان کرد که اکنون در نظر دارد حاشیه عملیاتی 7 تا 8 درصدی را تا سال 2023 افزایش دهد که نسبت به هدف قبلی بیش از 6 درصد افزایش یافته است.

شرکت خودروسازی رنو چشم انداز سال 2023 را به دنبال موفقیت در عرضه های جدید و جهش سهام افزایش داد.

تیری پیتون، مدیر ارشد مالی رنو گفت رنو زم، که نتایج نیمه اول خود را در پایان ماه آینده منتشر می کند، باید رکورد حاشیه عملیاتی بیش از 7 درصد داشته باشد.

– جی پ، ، سهام رنو پس از افزایش چشم انداز مالی سال 2023 خود با توجه به موفقیت مدل های جدید، به ویژه شاسی بلند رنو آسترال و داچیا جوگر هیب،، بیش از 7 درصد افزایش یافت.

این گروه در حال حاضر انتظار دارد جریان نقدی آزاد عملیاتی خودرو بالاتر یا معادل 2.

بر اساس گزارش رویترز، این خودروساز فرانسوی قرار است مدل های جدید بیشتری را برای افزایش رشد عرضه کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020400044700207104/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C

72 میلیارد دلار) در مقایسه با 2 میلیارد یورو قبلی باشد.