عرضه 51 مدل خودرو | آغاز ثبت نام خودروهای داخلی از فردا + جزییات فروش خودرو

منبع خبر: ویکی گردی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011208734626611200/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%26%23124%3B-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2