عرضه 900 هزار خودرو در 6 ماه آینده قابل تحقق استعرضه 900 هزار خودرو در 6 ماه آینده قابل تحقق است. – . در کنار افزایش تولید، آمار عرضه و تحویل خودروها نشان دهنده رشد 36 درصدی نسبت به سال گذشته می باشد اگر تولید خودرو روال 9 ماه گذشته را طی کند در شش ماه آینده انتظار تولید دست کم 720 هزار دستگاه خودرو وجود دارد و با عرضه 200 هزار …
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66200849/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA