علت افزایش مرگ ومیر عابران پیاده در خیابان ها اعلام شد!

منبع خبر: اطلاعات آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020430810367858688/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85