عوارض واردات خودرو برقی از چین

منبع خبر: اندیشه قرن
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030206169619757056/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86