عکس/ این مدل های اشکودا احتمالا به ایران وارد می شوند

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65941726/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%2F-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C