عکس | جانشین های کم کیفیت اما تا 400 میلیونی پراید برای سایپا رکورد شکستند!

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011202973893353472/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%26%23124%3B-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF