عکس/ ست جیغ زرد قناری نفیسه روشن با ماشین گران قیمتش!

منبع خبر: وقت صبح
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66672280/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%2F-%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%DB%8C%D8%BA-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86