عکس عاشقانه نیلوفر پارسا بیتای آوای باران در جشن تولدش

منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030217237733410816/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B4