فارس من| حق کمیسیون تاکسی های اینترنتی صدای راننده و مسافر را درآورده است

متاسفانه دریافتی رانندگان اسنپ به نسبت هزینه و خدمات بسیار کم است و صرفه اقتصادی ندارد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020418833115668480/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%26%23124%3B-%D8%AD%D9%82-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88

  وی درخصوص تسهیلات و امکاناتی که اسنپ در اختیار راننده ها می گذارند هم معتقد است اگر کرایه ها پایین است، حداقل اسنپ راننده های خود را بیمه کند، یا تبلیغ می کند که برخی خدمات را به صورت تخفیفی در اختیار رانندگان می گذارد؛ به طور مثال در مورد سوخت حداقل 6 ماه طول می کشد تا این سهمیه را به رانندگان بدهند.

فصل مش، این اعتراض، به حق کمیسیونی برمی گردد که تا،ی های اینترنتی از هر سفر دریافت می کنند.

مسافران تا،ی های اینترنتی به زیاد بودن کرایه ها اعتراض دارند و راننده ها به کم بودن آن.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه علم و پیشرفت خبرگزاری ،، گروهی از رانندگان خودرو اینترنتی (اسنپ) با ثبت پویش درخواست افزایش کرایه تا،ی های اینترنتی در ، من، گلایه هایی نسبت به این پلتفرم مطرح کرده اند.

در چنین شرایطی حاضر اسنپ بین 15 تا 17 درصد حق کمیسیون از هر سفر بر می دارد و در نهایت مبلغ کمی برای راننده باقی می ماند که بخشی از آن هم صرف هزینه بنزین و استهلاک ماشین می شود.

سردبیر این پویش در گفتگو با ، می گوید: قیمت ها در مقایسه با کرایه تا،ی و آژانس ها بسیار پایین است و در بسیاری از مسیرها برای رانندگان صرفه اقتصادی ندارد که مسافر قبول کنند.