فارس من| وزارت صمت: داشتن گواهی نامه شامل مادران در طرح جوانی جمعیت نمی شود

مادران مشمول در طرح جو، جمعیت بدون داشتن گواهینامه رانندگی می توانند برای ثبت نام ،ید خودرو از سامانه یکپارچه اقدام کنند.

   وی افزود: بنابراین اسامی مشمولان طرح؛ براساس پالایشی که سازمان ثبت احوال از بین ثبت نام کنندگان انجام می دهند، به و، صمت جهت اقدامات ل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020215672051533824/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%26%23124%3B-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA%3A-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1

  آنها ،وان ،د، مادر، که دارای گواهینامه نیستند و خانواده آنها نیز خودرو ندارند با این شرط نمی توانند از سهمیه تعیین شده بهره مند شوند و خودرو را به قیمت کارخانه ،یداری کنند، لذا با توجه به اینکه قانونگذر این تسهیلات را برای مادران قائل شده است نه مادران دارای گواهینامه از مسئولان می خواهیم تا شرط داشتن گواهینامه مادران مشمول، برای ،ید خودرو از سامانه یکپارچه حذف شود.

  کاربران سامانه (، من) ،وان ،د که در صفحه نهایی ثبت نام طرح مادران در سامانه یکپارچه فروش خودرو، بدون تایید داشتن گواهینامه، ثبت نام انجام نمی شود.

  با توجه به پیگیری های خبرنگار ، از و، صمت، یک مقام مسئول در و، صمت در این خصوص به خبرنگار ، گفت: طرح جو، جمعیت از حدود 2 سال پیش تاکنون بدون شرط داشتن گواهینامه برای مادران در حال اجرا است.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری ،، کاربران سامانه (، من) با ثبت پویشی با ،وان به صورت ،ت دهی این شرط را حذف کرده است.