فراری رکورد فروش خود را در سال 2022 شکست/ رشد 72 درصدی فروش خودرو در بازار چین

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66694249/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C