فردا خبری از فروش خودرو در سامانه یکپارچه نیست + جزییات جدید

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020703831866566656/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA