فرصت سازی؛ دستاورد بزرگ سفر به آفریقا

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020418948653096960/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%9B-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7