فرصت 11 روزه ایران خودرو و سایپا! + جزییاتاگر ایران خودرو و سایپا به تعهدات خود عمل نکنند، علاوه بر سود مشارکت، باید جریمه تأخیر نیز پرداخت کنند. در راستای مصوبه هیأت ،ت با موضوع آیین نامه حمایت از مصرف کننده خودرو، – به گزارش مستقل آنلاین؛ با افزایش تولید خودرو و فاصله گرفتن از بحران ها، سازمان حمایت، خودروسازان …
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66541894/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7%21-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA