فروش خودروهای پرطرفدار در بورس ممنوع شد؟ + واکنش خاندوزی

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66523319/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D8%9F-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C