فروش خودرو به روش جدید

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020763923400333312/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF