فروش خودرو های تمام الکتریکی رکورد زد

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020630268424693760/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF