فروش دنا پلاس با قیمت 189 میلیون تومان + جزییات و شرایط خرید

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66409767/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7