فروش فوری خودرو زیر قیمت کارخانه آغاز شد | با 400 میلیون صاحب یک شاسی بلند لوکس شوید

منبع خبر: مکتوب نامه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020720446574989312/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A8%D8%A7