فروش قولنامه ای خودرو ممنوع می شود؟به گفته مدیر پروژه استقرار ثبت سامانه ای معاملات خودرو تمام نقل و انتقال خودروها به هر روش و مدل تنها باید از طریق سامانه ثبت معاملات خودرو انجام شود. – رو،مه ایران با حسین کاظمی، مدیر پروژه استقرار ثبت سامانه ای معاملات خودرو گفت و گویی انجام داده است. به گزارش ایران، …
منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020205861939292160/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F