فروش قولنامه ای خودرو پایان گرفت؟با ایجاد سامانه ثبت معاملات خودرو ضمن شفاف شدن فرایند ،ید و فروش خودرو، می توان از نقل و انتقال غیرواقعی، هر گونه فساد احتمالی و فعالیت دلال گونه، – پیشگیری کرد. به گزارش وقت صبح به نقل از رو،مه ایران، حسین کاظمی، مدیر پروژه استقرار ثبت سامانه ای معاملات خودرو گفت …
منبع خبر: وقت صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020237955289507840/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%C2%AB%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%C2%BB-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9F